Beschikbare Notariële bronnen 1604 tot 1925
Digitaal zijn indices beschikbaar van 1604-1842